Rotsundveien 32 9153 Rotsund   Org. nr. 970 215 638    Bank: 4740 30 60859    E-post: ivhe@nordaflora.no
Hjem til hovedsida
Om bedriften
Bilder
Ofte stilte spørsmål  FAQ
Siste nytt Lenker til våre samarbeidspartnere
Skriv en hilsen
Send en e-post til oss
Vèdprodusenter i nærområdet
Sist lagt inn:
Nord-Troms Skogsflis A/S prøver den nye ”Pilleflishoggeren” PC 942 PC.
Nord-Troms Bioenergi A/S bygger flishall.
Ny egenutviklet teknologi tatt i bruk ved Nord-Troms Bioenergi A/S

Swebo Bioenergy på servisetur hos Nord-Troms Bioenergi A/S.

Generalforsamling i Nord-Troms Bioenergi A/S, den 31. 05. 2010.


Offisiell åpning av biovarmesentralen  
Se bilder fra åpninga ...
Den 9 februar 2010 ble anlegget til Nord-Troms Bioenergi A/S offisielt åpnet. Ingen snor ble klippet, men symbolsk nok ”åpnet” Asbjørn Rasch, fra Innovasjon Norge, taket på flissiloen. Deretter kom en lastebil og tippet en konteiner flis i siloen. Dermed var anlegget åpnet.
Til sammen var et femtitalls innbudte gjester møtt fram til omvisning på anlegget og etterpå fortsatte feiringa på Reisafjord hotell.

Oppstart av anlegget             Les mer ...
Fra idè til ferdig anlegg        Les mer ...

Nord Troms Bioenergi A/S

vil bli det første biovarmeanlegget mellom Tromsø og Alta. Etableringen er i tråd med regjeringas miljøsatsing og vil gi Nord Troms en grønnere profil.

Biovarmeprosjektet vil gi nye arbeidsplasser og føre til større utnytting av tilveksten i skogene våre. Det vil videre føre til bedre skogskjøtsel på grunn av at smått tynningsvirke som tidligere har vært ulønnsomt for vedproduksjon nå kan brukes som flisvirke. Dette vil bedre økonomien og stimulere til mere tynning.

Det vil etter hvert også føre til større uttak av virke til vedproduksjon, fordi rotstokken vil bli brukt til ved og toppen til flis. Inntil nå har det vært stor import av brenselvirke til nordfylke.

Det står et stort forråd av flisvirke langs veiene i Nord Troms. Det er å håpe at det kan tenkes ut opplegg for lønnsom avvirkning av veikanter, beitemarker og lignende gjengrodde områder.   
Biovarme
kommer fra
plantemateriale som
skog, torv, halm, alger
og biooljer.


Biovarme er CO2 nøy-
tral. Det vil si at frigjort
CO2 under forbrenn-
inga er likt det som
bindes under gjen -
veksten.

                            Bakgrunnen på denne websida består av sagflis!
                                     Knappene er skiver av juletreet
                            Altsammen er fornybare resurser fra nærmiljøet
                                             
                           
Ih-webdesign, e-mail:  ivhe@nordaflora.no