Nord-Troms Bioenergi A/S bygger flishall.

Aktivitet er stor ved anlegget på Storslett.
Nylig ble en nyutviklet flissilo-tørke tatt i bruk og nå bygges det flishall.

Stål-hallen blir satt opp på dugnad og den måler 20- x 14 meter og det er hele 8 m under røstet. Den skal tjene som buffer og kriselager, og vil særlig komme til nytte når det er dårlige værforhold vinterstid.     
         
 
HOME

Tilbake til hovedsida