Om oss
Hjem til hovedsida
Om bedriften
Ofte stilte spørsmål FAQ
Bilder
Siste nytt
Lenker til våre samarbeidspartnere
Skriv en hilsen
Send en e-post til oss Vèdprodusenter i nærområdet

Nord Troms Bioenergi A/S

ble unnfanget på årsmøtet til skogeierlaget i mars 2006. I april samme år dro en av møtedeltakerne på studietur til Gardermoen og Sverige og kom hjem med mye informasjon og entusiasme.

En håndfull skogeiere i Nordreisa kommune holdt entusiasmen ved like med å holde diverse møter og kurs igjennom vinteren. I 2007 var vi på studietur til Energigården på Brandbu. I 2008 besøkte vi en skogsflisdrift ved Planteskolen på Bardufoss og varmesentralen i Brøstadbotn. Denne var den første flisfyrte fjernvarme-sentralen i Troms fylke.
I mars 2009 var to fra NTBio og besiktiget et anlegg i Sälen i Sverige. Dette anlegget er identisk med det som skal bygges på Storslett.

Det er i dag 15 skogeiere som er med som aksjonærer i selskapet. Etter hvert er Statsskog kommet med som medeier og også Nord Troms kraftlag er på gli til å delta i prosjektet.

Det er intensjonen å bygge en flisfyrt varmesentral på Storslett i løpet av høsten 2009. Råstoffet skal fortrinnsvis hentes i nærområdet, fra Hamnnes til Oksfjord, og kan bestå av alt skogsvirke som hele trær, topper, kratt og tynningsvirke.

I disse dager, mars 09, er et nytt selskap, Nord Troms Skogsflis SA, under stiftelse. Dette nye selskapet skal stå for hogst og flising og levere brenselet til biovarme-sentralen. Det blir nødvendig å investere i flishogger og en del andre redskaper som ikke fra før er tilgjengelig i området.
Mer om:
Logistikk
Flisfuktighe/effektSkogen i Nordreisa har en årlig tilvekst på ca 30 000 fm3 som tilsvarer:
 
= 37 000 mål ved
= 1000 trailerlass
= 72 000 m3 flis
= 60 000 storsekk
= 555 000 sekk 60l

Dompapp
.........................................